GRANİT

Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.

640 BETA

ABSOLUTE BLACK

BALTIC BROWN

BERGAMA GRANIT

BIANCO NUBLADO

BLUE PEARL

CHIMA PINK

CREMA PERLA

EMERALD

M BLACK

NEW IMPERIAL RED

PM WHITE

ROSA MINHO

ROSA PORRINO

ROSY PINK

SL WHITE

STAR GALAXY

TAN BROWN

VERDE GUETEMALA

VERDE STAR

VIOLET